Trygg-Hansa

Med Trygg-Hansas TryggaMil-försäkring är din bil helförsäkrad helt kostnadsfritt de två första veckorna efter ditt bilköp. Väljer du att fortsätta vara kund hos Trygg-Hansa erbjuds du 25 % rabatt. Övrig fakta:

Trafikförsäkring utan självrisk
Ingen åldersbegränsning på bilen
Djurkollission, 3.000 kr lägre självrisk
Skadegörelse, 3.000 kr lägre självrisk
Maskinskada, 15.000 mil/år
Stöld, självrisk 1.500 kr
Glas, självrisk 1.500 kr/100.000 kr
Värde Trygg, 125 % av marknadsvärdet vid inlösen
Drulle, ersättning vid otursskador inne i bilen
Kundservice mellan 0:00 – 21:00